Bönderna

Gäsene mejeri bildades 1931, som ett sätt för bönderna i trakten att få rättvist betalt för sin mjölk. Än idag är vi Sveriges minsta mejeriförening, ägda av 23 bönder. Det är från deras gårdar som all mjölk till vår goda ost hämtas. Det betyder att inte en droppe mjölk har längre än 25 minuter till mejeriet. Logiskt, enkelt och närproducerat i sin rätta bemärkelse.

Bondefamiljen

Tar vi hand om djuren, tar djuren hand om oss

I Sverige har vi världens bästa eller beroende på hur du väljer att se på det, strängaste djurskyddslagar. Det är vi stolta över. För är det någonting var bonde från Gäsene Mejeri vet så är det att djuren är det viktigaste vi har. Utan korna skulle det inte finnas någon mjölk och utan mjölk ingen ost. Därför är det viktigt för oss att hela tiden jobba mot en bättre djurhållning och det gör vi genom att bland annat vara med i Svenskt Sigill. En tredje parts certifiering som garanterar dig som kund att vi alltid håller en hög livsmedelssäkerhet, miljöansvar och god djuromsorg.
 

En varierad kost

Genomsnittligt räknat kommer ungefär 85 % av det foder korna äter kommer från våra egna gårdar. Våra marker är nämligen utmärkta att odla vall på, en blandning av flera olika grässorter och klöver. Men precis som för oss är det viktigt för korna att få i sig en varierad och innehållsrik kost. Vi förstärker därför alltid deras måltider med allt från ensilage, halm, kraftfoder, korn, mineraler och vitaminer. Och eftersom korna hela tiden producerar mjölk behöver den både mer protein och kalcium än vad den får av vanligt gräsfoder. Därför köper vi in mineraler med kalcium i och kraftfoder av proteinrika grödor som åkerbönor, majs, ärtor, raps och soja. Det lilla som vi inte odlar själv köper vi in och oavsett ursprung ser vi alltid till att det är helt fritt från GMO.

Gäsene Merjeri ingår i Svenska Sojadialogen för ansvarsfullt producerad soja. All soja som används i vår verksamhet är certifierad enligt Pro Terra eller RTRS (Round Table on Responsible Soy). Vi vill bidra till att odling av soja sker med människor, natur och miljö i fokus. 

Bonde med kor

Drömmen – en självförsörjande gård 

En bondes dröm är att gården ska vara självförsörjande, att allt som behövs kan odlas på den egna marken. Däremot saknar de flesta av våra svenska bönder rätt förutsättningar för att lyckas med det. Mycket handlar om stora arealer, markens attribut och rätt klimat.

Mjölkkrukor

Det finns många sätt att mjölka en ko på

Våra bönder använder sig av allt från mjölkrobotar, karuseller till klassisk rörmjölkning för att mjölka sina kor. Vilken metod man använder brukar mestadels bero på antalet kor och hur stor gård man har. Korna mjölkas i snitt 2-3 gånger om dagen och varje gård har sina egna tillvägagångssätt och ansvar för att se till att den mjölk de levererar håller en hög kvalité. 

Ibland händer det att en ko producerar dålig mjölk, det kan bero på att den är sjuk eller den har fått i sig något olämpligt när den är ute på bete. Detta kontrolleras dagligen på både gård och mejeri och när den dåliga mjölken upptäcks tas denna bort från produktionen. Om det skulle visa sig att den dåliga mjölken beror på att kon är sjuk sätts hon i sjukkarantän till dess att hon är friskförklarad och eventuella behandlingsmediciner är helt ute ur kroppen. Det tillsammans med att vår mjölk åker max 25 minuter från gård till mejeri gör att vi kan garantera en frisk råvara. Ytterligare en fördel med att göra närproducerad ost. 

Några av våra bönder

Jörgen – Jonagård

Jörgen – Jonagård

Bara ca 20 minuter från mejeriet, i byn Od ligger vår gård Jonagården. Jag driver gården tillsammans med min far Kjell-Göran sedan 15 år tillbaka och den har funnits i vår familj i fyra generationer nu. Så att kliva in i rollen som heltidsbonde var inget överraskande för mig. Det är ett spännande yrke där det händer saker hela tiden och det kräver att du är kunnig inom en massa områden. Våra 160 kor ska ju mjölkas, tas hand om, utfodras och sen så odlar vi ju 75 % av det foder korna äter helt själv.

Med brukesmarker på 290 hektar och runt 100 hektar naturbetesmarker fylls dagarna snabbt, speciellt mellan april - oktober när korna är ute på bete. Korna mjölkas 2-3 gånger om dagen, det är lite vad de själva vill. Vi använder oss nämligen av en mjölkrobot där korna får bestämma själva när de vill mjölkas. Men det brukar bli runt 3 800 liter mjölk per dag som mjölkbilen kommer och hämtar för att köra till mejeriet.

Fakta

Antal mjölkkor: 160.
Areal: Totalt 390 hektar, där vi både äger och arrenderar mark.
Anställda: 4-5 stycken beroende på säsong.
Liter mjölk per dag: Runt 3 800.
Övriga djur: Kalvar, kvigor, stutar, katt och hund.
Favoritost: Bondmoran 31 %

Roland – Gate

Roland – Gate

Det bästa med att vara bonde är närheten till naturen och att hela tiden se resultatet av vårt hårda arbete. Det är få förunnat kan jag berätta. Jag är tredje generationens bonde och vi brukar säga att min gård Gate ligger mitt i världen. Fint belägen i Eriksberg och här har den funnits sedan flera tusen år tillbaka. Jag driver och äger gården tillsammans med min fru Agneta samt mina söner Mattias och Marcus.

Med våra 200 mjölkkor producerar vi ca 5 500 liter varje dag till mejeriet. Det är skoj att se vår mjölk går och blir något så fint som ost från Gäsene, det ligger en stolthet i det. Vi odlar ungefär 75% av allt foder till korna själva och våra kor är lösgående året runt. Det är viktigt att djuren mår bra. För utan kon, ingen mjölk och utan mjölk ingen ost.

Fakta

Antal mjölkkor: 200.
Areal: Totalt 365 hektar där vi arrenderar 100 hektar.
Anställda: 7 inklusive oss själva.
Liter mjölk per dag: 5 500.
Mjölkning: 3 stycken mjölkrobotar och en mjölkgrop.
Övriga djur: 7 vallhundar.
Favoritost: Hushållsost 26 %

Uno – Hägdene Gård

Uno – Hägdene Gård

Rakt ut i skogen, söder om Annelund och ca 3 km från Ljung ligger Hägdene Gård. Exakt hur länge gården har funnits är svårt att säga men den har varit i min familjs ägor sedan 1967. Jag är andra generationens bonde och driver gården tillsammans med min son Tobias som precis som jag har ett starkt intresse av både djur och skog.

Det bästa med att vara bonde är att få jobba med djuren och idag har vi ca 130 mjölkkor på gården som producerar mellan 3 500 - 4 000 liter om dagen. Mjölken körs sedan till mejeriet på ett par minuter för att bli ost. Blir knappast mer närproducerat än så. Sen odlar vi även 75% av det foder korna äter på vår egen mark. Så jag kan säga att vara bonde är en livsstil som kommer med frihet under ansvar. Det jag inte gör idag får jag göra i morgon gånger två.

Fakta

Antal mjölkkor: 130.
Areal: Totalt med skog 340 hektar. Varav jag äger 260 och arrenderar 80 hektar.
Anställda: Jag, min son och en heltidsanställd.
Liter mjölk per dag: Mellan 3 500 - 4 000.
Mjölkning: Två stycken mjölkrobotar.
Övriga djur: Ett hundratal köttdjur, tjurar och 3 katter.
Favoritost: Bondmoran 31 %

Kjell-Åke – Fröstorp

Kjell-Åke – Fröstorp

Strax norr om mejeriet i Ljung ligger gården Fröstorp. Gården har funnits sedan någon gång på 1800-talet, exakt när vet jag inte men den har funnits i vår familjs ägor sedan 50 år tillbaka.

Jag driver gården tillsammans med min fru Carin och vi är andra generationens bönder. Att jag blev bonde var inget oväntat. Redan vid 10 - 11 års ålder började jag hjälpa till hemma på gården och har sedan dess haft ett starkt och genuint intresse för lantbruk. Det är hårt arbete, men vi trivs med livet.

Det bästa med att vara bonde är att det är mycket frihet under ansvar. Du lägger upp dina dagar efter eget huvud samtidigt som du får vara ute i naturen och jobba med de olika årstiderna. Sen har du alltid ett ansvar att ta hand om djuren så de mår bra. Ungefär 80 % av det korna äter odlar vi själva, allt från vall till en del spannmål. Då jag har ca 500 frigående mjölkkor som levererar 14 000 liter mjölk om dagen till mejeriet så kan du ju själv tänka dig att det krävs en hel del för att hålla i gång produktionen. Det är inget du gör i en handvändning. Men jag har bra hjälp av både familj och våra 8 anställda. De ställer upp i vått och torrt.

Fakta

Antal mjölkkor: 500.
Areal: Totalt ca 550 hektar mark, där vi äger runt 200 och arrenderar resten.
Anställda: 8 anställda utöver familjen som arbetar på gården.
Liter mjölk per dag: Ca 15 000 liter.
Mjölkning: Mjölkkarusell.
Övriga djur: Totalt har vi ca 1 200 djur, kvigor, kalvar, tjurar och två små sällskapshundar.
Favoritost: Bondmoran 31 %

Sture – Hallesgården

Sture – Hallesgården

Hallesgården ligger längs väg 182 i Grude bara 2,5 kilometer från Gäsene Mejeri. Jag driver gården tillsamman med min fru Mona sedan många år tillbaka. Jag är tredje generationen bonde och ursprungsgården Kippe där jag är uppväxt har funnits i min familjs ägo sedan 1907. Både Kippe och Hallesgården finns omnämnda i olika dokument från 1600-talet.

Att jag blev bonde och tog över gården från mina föräldrar kan inte ha kommit som en överraskning för någon. Ända sedan barnsben har jag haft ett starkt intresse för jordbruk. Detta är det enda jobb jag har haft och jag trivs alldeles utmärkt. Det är intressant, roligt och man lär sig nya saker nästan hela tiden. Vi spenderar mycket tid utomhus eftersom vi själv odlar minst 80% av allt foder som korna äter. Även om jag kan bestämma hur min dag ska se ut så har jag ändå ett ansvar mot djuren. De ska mjölkas, skötas om och utfodras för att må så bra som möjligt.

Fakta

Antal mjölkkor: 30.
Areal: Totalt 165 hektar varav 48 hektar åker plus arrende 6.5 hektar.
Anställda: Jag, Mona och en avbytare när jag är iväg.
Liter mjölk per dag: Runt 850 liter.
Övriga djur: Kvigor, kalvar och två katter (just nu även tre kattungar.)
Favoritost: Hushållsost 26 %

Andreas och Mattias – Götestorp

Andreas och Mattias – Götestorp

I byn Vesene, ca en mil från mejeriet ligger bröderna Andreas och Mattias Markussons gård Götestorp. Gården har funnits i vår familjs ägor sedan början av 1900-talet. Tror det är 1908. Det var farfars far som köpte gården och den har varit i familjen sedan dess. Så det blev rätt naturligt att även vi fortsatte i samma spår. Därför valde vi att ta formellt ta över gården 2010 och därmed officiellt bli fjärde generationens bonde.

Att vara bonde är väldigt kul. Det är ett varierande yrke där vi gör allt från att se till djuren, odla vårt eget grovfoder och spannmål till att sköta den övriga dagliga rutinen. Vi har en areal på 400 hektar jord och ytterligare 200 hektar skog, så vi har en del att stå i här på dagarna. Men det bästa med detta livet är nog själva företagandet och få se det man lägger timmar på utvecklas, gro och växa. Det kräver såklart en del slit och ett genuint intresse. Något vi har med oss ända sedan barnsben.

Fakta

Antal mjölkkor: 300.
Areal: 400 hektar jord där vi arrenderar 200 hektar. Sen äger vi ytterligare 200 hektar skog.
Anställda: Vi är totalt 7 stycken.
Liter mjölk per dag: Runt 8500 liter.
Övriga djur: 13 hönor och lite katter.
Favoritost: Gäsene Special 34 %

Magnus – Örkestorp

Magnus – Örkestorp

I Ods socken, strax norr om Borås, ligger Magnus Johanssons gård Örkestorp. Socken har medeltida ursprung och är rik på historia, bland annat en hällkista från stenåldern och sju gravfält, stensättningar och domarringar från järnåldern.

Min gård har funnit i familjen sedan sent 1800-tal och själv tog jag över gården 1992. Jag är yngst i familjen med två äldre bröder och en storasyster, men mitt intresse för lantbruk var störst. Mina mjölkkor är ute hela sommarhalvåret, från tidig maj till att det börjar bli ruskigt. Ja, om det regnar mycket så får de även komma in i ladugården även på sommaren. Jag gillar utmaningen med att driva gård och ta hand om djuren, det sitter i sedan barnsben när jag fick vara med pappa och hjälpa till med stort och smått. Det är ett riktigt bra jobb, helt enkelt.

Fakta

Antal mjölkkor: 75
Areal: Totalt 130 hektar, där jag arrenderar 60.
Anställda: 1 heltidsanställd.
Liter mjölk per dag: 2 100
Mjölkning: I mjölkgrop/lösdrift.
Övriga djur: Lite tjurar.
Favoritost: Bondmoran 31 %

Varukorg