Svenskt sigill och våra symboler

Svenskt Sigill  – Ett märke som gör skillnad. 

Svenskt sigillSvenskt Sigill är ett märke som hjälper dig att välja produkter som är producerade på ett hållbart sätt med ansvar för både djur och natur. Märket är en garanti på att all produktion har skett enligt IP-standardens Sigillnivå, det vill säga med hög livsmedelssäkerhet, god djuromsorg och miljöansvar. Kontrollerna av att reglerna följs utförs av ett oberoende certifieringsorgan som regelbundet besöker företagen. Dokumentation av produktionen är viktigt för uppföljningen, det ger också maten full spårbarhet. 

För råvaran betyder Svenskt Sigill-märkningen ett steg från anonym produkt till en profilerad kvalitetsprodukt från en kontrollerad odling eller uppfödning. Helt enkelt ett sätt att synliggöra de mervärden som en ansvarsfull produktion bidrar till, ända fram till handel och konsument.

Vill du lära dig mer om Svenskt Sigill besök deras hemsida.

Lagringsmärke

Det är ingen hemlighet att alla våra ostar har mycket smak och karaktär. Det beror på en massa saker men huvudsakligen på hur länge de lagras. Det är nämligen då all smak växer fram. En ost som är lagrad en längre tid, låt säga 22 månader, har därför en mer utvecklad smak än en ost som bara har lagrats i sex månader. Därför har vi märkt alla våra ostar med ett tydligt lagringsmärke där du enkelt kan se hur länge din ost har lagrats. 

Smakstyrkemärket – bara för svensk mjölk.

SmakstyrkaSmakstyrkemärket visar hur pass mycket vår ost smakar. Om cirkeln är halvfull har den en smakstyrka på 6 av 12. Men för att osten ska få märkas med symbolen finns det vissa krav som måste uppföljas. Det första är att osten ska vara svensk och gjord på svensk mjölk. Sedan måste den också genomgå en smakstyrkekalibrering av en professionell analytisk smakpanel som då bedömer vilken smakstyrka osten har.