start

32 år med anmärkningsfri mjölk.

tisdag, 2 juni 2015

Varje år delar Lantbrukarnas Riksförbund ut guldmedaljer till de mjölkbönder som har lyckats med att producera anmärkningsfri mjölk i 23 år. 2002 fick Anders Andersson, mjölkleverantör till Gäsene Mejeri, motta LRF’s guldmedalj. Nu har han 32 år med anmärkningsfri mjölk bakom sig. ​

Guldmedaljen är den högsta utmärkelsen i LRF’s Guldmedaljprogram, som både premierar mjölkbondens skicklighet och ansvarskänsla i arbetet med mjölkkvaliteten. Inom programmet finns flertalet utmärkelser i form av diplom, plaketter och slutligen, efter 23 år, Guldmedalj.

Anders Andersson som levererar mjölk till Gäsene Mejeri, driver gården Klackholmen i Broddarp och har varit mjölkbonde sedan 1976. 2002 fick han åka till huvudstaden för att motta LRF´s guldmedalj av Kronprinssen Victoria och nu när han blickar tillbaka har han 32 år bakom sig med anmärkningsfri mjölk, en bedrift få bönder lyckats med. För att leva upp till de krav som ställs kontrollerar mejeriföreningarna regelbundet att mjölkgårdarna uppfyller vissa kvalitetsparametrar som rör djurhälsa, miljö, foder och hygien. Mjölken testas med prover minst en gång per vecka, året runt, i samband med att den hämtas på gårdarna för att sedan analyseras på Eurofins laboratorium.  

För Anders del handlar det mycket om att ha ett säkerhetstänk i det dagliga arbetet. Allt han gör, från ensilage, utfodring till mjölkning ska resultera i ren och bra mjölk.

”Jag är långt ifrån själv om att producera hög kvalité på mjölken. I Sverige överlag, i synnerhet Gäsene Mejeri, har vi bra och rigorösa kontroller för att kunna säkerställa en bra råvara. Flera av mina kollegor i Gäsene Mejeri gör det minst lika bra och flertalet av dem har också fått fina utmärkelser för sin mjölk”, berättar Anders.  

”För oss på Gäsene Mejeri handlar det om att leverera kvalité. Djuren och mjölken är det viktigaste vi har och bör därför hanteras på bästa sätt. För om vi kan fortsätta leverera mjölk av bästa kvalité så innebär det även att vi kan fortsätta med att tillverka ostar med mycket smak och karaktär.” 

Vill du läsa mer om LRF´s Guldmedaljprogram klicka här

« Tillbaka till nyhetsarkivet